ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ม.ค 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) และ ศอปล.12 (คุระบุรี พังงา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

3 ม.ค 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) และ ศอปล.12 (คุระบุรี พังงา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 3 มกราคม  2565 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (คุระบุรี พังงา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหาดบางสัก หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วันนี้มีนักท่องเที่ยวได้รับบริการ จำนวน 324 คน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดบริการหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" แก่นักท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาขยะทะเล และเจ้าหน้าที่ได้แนะนำนักท่องเที่ยวให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักและขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด