ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ม.ค 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

13 ม.ค 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 13 มกราคม  2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา)  เจ้าหน้าที่ 4 นาย ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ โดยเรือยนต์เครื่องพาดหาง เพื่อคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  

ท้องที่ หมู่ที่ 6,7 ตำบลบางนายสี และหมู่ที่ 1,2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอตะกั่วป่าและป่าเขาบางนายสี  ระยะทางประมาณ 22 กม.  ขณะลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแต่อย่างใด

  

พร้อมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาขยะทะเล และขอความร่วมมือราษฎรที่อาศ้ยอยู่บริเวณชายฝั่ง ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ  ลำคลอง และในทะเล เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะทะเล