ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ก.พ 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม(เรือส้ม-ฟ้า)

2 ก.พ 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม(เรือส้ม-ฟ้า)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม(เรือส้ม-ฟ้า) และบริเวณสองข้างถนนภายในชุมชนบ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อำเภอตะกั่วป่า ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ประมาณ 200 คน  ขณะจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 2019 อย่างเคร่งครัด