ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนบริหารทั่วไป และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับ อำเภอตะกั่วป่า จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

 

โดยการปลูกต้นไม้ชายหาด จำนวน 200 ต้น ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล จำนวน 20 ตัว และเก็บขยะชายหาด จำนวน 527 กก. ขยะที่พบเป็นส่วนมาก รองเท้า ขวดพลาสติก ขวดแก้ว โฟม และถุงพลาสติก ณ บริเวณชายหาดบางสัก หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425

 

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 35 ผู้ประกอบการโรงแรม หอการค้าจังหวัดพังงา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 400 คน