ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและการคัดแยกขยะ

ผอ.ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา)  ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและการคัดแยกขยะ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายจักพันธ์ ม่วงยิ้ม ผอ.สสค และนายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ศอปล.10 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและการคัดแยกขยะ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ที่เข้าร่วมโครงการ เรื่องเล่าเรือประมงไทย ประจำปี พ.ศ.2565 

 

ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยภิบัติสึนามิ รวมถึงการส่งเสริมองค์ความรู้ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ โรงแรมไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา