ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมพิธีเปิดโครงการวิถีชีวิตชาวประมง และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการคัดแยกขยะ

ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมพิธีเปิดโครงการวิถีชีวิตชาวประมง และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการคัดแยกขยะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมพิธีเปิดโครงการวิถีชีวิตชาวประมง จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ณ.โรงแรมไทยไลฟ์ เวลเนส แอนด์ เมดิเทชั่น รีสอร์ท ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวอุไรวรรณ แดงงาม ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ประธานในพิธีเปิด

 

พร้อมนี้ นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ศอปล.10 ร่วมกับนายจีรทีปต์ ช่วยศรีนวล เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ศอปล.12 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการคัดแยกขยะ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเค็มที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน โดยให้นักเรียนปฏิบัติงานจริง ในการเก็บขยะ และคัดแยกขยะ บริเวณอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม