ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) จัดเก็บขยะหลังเทศกาลวันลอยกระทง

ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) จัดเก็บขยะหลังเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการจัดเก็บขยะและกระทง บริเวณคลองตะกั่วป่า  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หลังจากเทศกาลวันลอยกระทง โดยจัดเก็บขยะและกระทงที่เป็นวัสดุย่อยสลายยากและจะไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นขยะทะเล ซึ่งพบว่ากระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติมีกระทงเพียง 6 อัน ที่ทำจากโฟม ผลการจัดเก็บ และทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC รวมน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ประเภทขยะที่พบมากได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก), ถุงพลาสติกอื่นๆ ,เศษโฟม ,ประทัดเทียน ,กระดาษ และขยะอื่นๆ ตามลำดับ