ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ และปลูกป่าชายหาด

ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ และปลูกป่าชายหาด

วันที่ 2 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 ,9,11 และ 12 จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ และปลูกป่าชายหาด บริเวณชายหาดบางสัก หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่จำนวนมาก  พิธีเปิดโดยนายนพพร  อ่อนน้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เป็นประธาน   มีหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ผู้ใหญ่บ้านและราษฏรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน  สามารถจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูลไอซีซี รวมน้ำหนัก 627 กิโลกรัม ประเภทขยะที่พบมากได้แก่ แก้วน้ำ(พลาสติก) ถ้วยพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) และพลาสติกอื่นๆ ตามลำดับ (หน้ากากอนามัย จำนวน 46 ชิ้น)