ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2562 (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2562

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2562 (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล (Imternational Coastal Clenup Day) ประจำปี 2562 ณ พื้นที่ชายหาดบางสัก หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การเก็บขยะชายหาดบางสัก ตลอดระยะทาง 7 กิโลเมตร และปลูกต้นจิกทะเล จำนวน 200 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน ๔๐๐ คน เก็บขยะได้น้ำหนัก 856 กิโลกรัม