ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบข้าวสารให้กับชุมชนชายฝั่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ โรคระบาด COVID-19

มอบข้าวสารให้กับชุมชนชายฝั่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ โรคระบาด COVID-19

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา)​ เป็นตัวแทนมอบข้าวสาร จำนวน ๔๕๐ กิโลกรัมให้กับชุมชนชายฝั่ง ท้องที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา จำนวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มประมงออมทรัพย์ กลุ่มท่องเที่ยวประชารัฐบ้านท่าจูด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางนายสี  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  โรคระบาด Covid-19 ณ. คุ้งควนถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา