ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมปลูกป่าวันป่าชายเลนโลก

ร่วมปลูกป่าวันป่าชายเลนโลก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษ 68 พรรษา และเนื่องในวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือวันป่าชายเลนโลก ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีจิตอาสากว่า 2,500 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนกว่า 20 ไร่