ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล,พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล,พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน,กิจกรรมจิตอาสา"ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์  เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธี