ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลาโลมาเกยตื้น

ปลาโลมาเกยตื้น

วันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านน้ำเค็ม ว่าพบโลมาเกยตื้น บริเวณชายหาดน้ำเค็ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จึงเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพิกัด ๔๑๙๖๖๘ E ๙๗๙๖๓๓ N พบโลมากระโดด จำนวน ๑ ตัว เกยตื้นบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

ตรวจสอบเบื้องต้น โลมามีอาการบาดเจ็บเป็นรอยแผล บริเวณศีรษะ ครีบอกทั้ง ๒ ข้าง ครีบหลัง และครีบหาง เนื่องจากเกยตื้นขึ้นมาชนหินโสโครกบริเวณชายหาด จึงได้ประสานสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อนำไปอนุบาลที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารต่อไป