ข่าวประชาสัมพันธ์

ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน

ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ สทช.๖ โดย ศอปล.๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมด้วยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ (ตะกั่วป่า), ทสจ.พังงา, กองกำกับการ ๕ บก.ปทส., กอ.รมน.พง, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตะกั่วป่า และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน (ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนแปลงเป้าหมาย ท้องที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

พบว่าพื้นที่มีการทำประโยชน์เป็นสวนปาล์มน้ำมัน อายุประมาณ ๑๕-๒๐ ปี สภาพต้นปาล์มและบริเวณสวนปาล์มขาดการดูแลบำรุงรักษา มีไม้พื้นล่างและวัชพืชขึ้นปกคลุม ตรวจสอบในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ไม่พบผู้ใดในพื้นที่ดังกล่าว พื้นที่ป่าเสียหายจำนวน ๕๓.๓๘ ไร่ (๕๓-๑-๕๒) ทำให้รัฐได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่า ๖,๓๑๖,๔๕๕.๔๐ (หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) คิดอัตราไร่ละ ๑๑๘,๓๓๐ บาท

คณะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดเรื่องราว พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้นายสุริยะ  สอนเสริม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) เป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า ต่อไป