วันทะเลโลก
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 10 ตะกั่วป่า
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
จารึกในแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

งานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และประชาสัมพันธ์

(19 พ.ค 63) ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อคุ้มครองป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่านต่อ
ปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงค..