วันทะเลโลก
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 10 ตะกั่วป่า
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
จารึกในแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น)ผืนป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (ตะกั่วป่า พังงา) ปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ 2562 กว่า 15 ไร่

ปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

อ่านต่อ