วันทะเลโลก
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 10 ตะกั่วป่า
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
จารึกในแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ดำเนินการปลูกต้นไม้และเก็บขยะ บริเวณท้องที่บ้านควนปัก ต.บางไทร อ.ต..

อ่านต่อ
กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ประชาชนจิตอาสา ร่วม ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ให..