วันทะเลโลก
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 10 ตะกั่วป่า
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
จารึกในแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2562

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2562 (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 2562

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2562 (International Coastal Cleanup Day) ประจำปี 252 ณ พื้นที่ชายหาดบางสัก หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

อ่านต่อ