วันทะเลโลก
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 10 ตะกั่วป่า
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
จารึกในแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

จิตอาสา

จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

24 กุมภาพันธ์ 2563 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุลและแสดงออกถึงความจงรักภักด..

อ่านต่อ