วันทะเลโลก
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 10 ตะกั่วป่า
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
จารึกในแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

วิ่งพิทักษ์เต่าทะเล

วิ่งพิทักษ์.....เต่าทะเล

ศูนย์ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งพิทักษ์เต่าทะเล ณ บริเวณหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเพื่มให้กับกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลและถิ่นอาศัย พังงา-ภูเก็ต โดยมีรองผู้ว่าราชกา..

อ่านต่อ