วันทะเลโลก
ศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 10 ตะกั่วป่า
เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก
จารึกในแผ่นดิน รัชกาลที่ 9

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

งานปล่อยเต่า..ท้ายเหมือง

ร่วมพิธีงานปล่อยเต่า..ท้ายเหมือง

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยนายประถมรัสมี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ณ ลาดเต่าหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรั..

อ่านต่อ