ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ท้องที่บ้านบางขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ท้องที่บ้านบางขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ท้องที่บ้านบางขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  เนื้อที่ 1.5 ไร่  กล้าไม้ 800 กล้า

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยมีผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่และโรงแรมเดอะแซนด์เขาหลักพังงา เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 30 คน ขณะจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด