ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ร่วมดำเนินการรื้อถอนผลอาสินและปรับสภาพพื้นที่ ตามมาตร 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ร่วมดำเนินการรื้อถอนผลอาสินและปรับสภาพพื้นที่ ตามมาตร 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

วันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (คุระบุรี พังงา) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9(บางวัน พังงา) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันดำเนินการรื้อถอนผลอาสินและปรับสภาพพื้นที่ ตามมาตร 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  ท้องที่บ้านทุ่งนางดำ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เนื้อที่ 5-2-48 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ตรวจยึดจับกุมตาม ปจว.ข้อ 4 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. คดีอาญาที่ 341/2563  และมอบหมายให้นายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา