ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) จัดเก็บขยะหลังวันลอยกระทง

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) จัดเก็บขยะหลังวันลอยกระทง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา) ดำเนินการจัดเก็บขยะและกระทง บริเวณคลองบางครั่ง และท่าเรือคลองบางวัน  อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา หลังจากเทศกาลวันลอยกระทง โดยจัดเก็บขยะและกระทงที่เป็นวัสดุย่อยสลายยากและจะไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นขยะทะเล ซึ่งพบว่ากระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่พบกระทงทำจากโฟมหรือพลาสติก ผลการจัดเก็บและทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC รวมน้ำหนัก 25 กิโลกรัม ประเภทขยะที่พบมากได้แก่ เศษโฟม, ถุงพลาสติกอื่นๆ ,ขวดน้ำ(พลาสติก) และขยะอื่นๆ ตามลำดับ