ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศอปล.9 (บางวัน พังงา) ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 28 ธันวาคม  2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา) เจ้าหน้าที่ 4 นาย ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่หมู่ที่ 3  ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาบ่อไทร และในเขตป่าชายเลนตามมติคณะฐัมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 , วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และ วันที่ 17 ตุลาคม 2543  ระยะทางประมาณ 4.2 กม. ขณะลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่อย่างใด