เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

กิจกรรมอื่นตามโอกาสต่างๆ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(คลองท่อม กระบี่) ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้

"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559" โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพประกอบ