เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

กิจกรรมอื่นตามโอกาสต่างๆ

กิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(คลองท่อม กระบี่) โดยเข้าร่วมแสดงความสำนึกใน                 พระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2559

          พร้อมร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ทำความสะอาดวัดคลองพน มัสยิดกลางตำบลคลองพน ศาลเจ้า และสวนสาธารณะ

          

ภาพประกอบ