เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

กิจกรรมอื่นตามโอกาสต่างๆ

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

          สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (คลองท่อม กระบี่) ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ตามโครงการ "กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน"และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ในท้องที่ บ้านใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

          หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม

               1.สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (คลองท่อม กระบี่)

               2.กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15

               3.โรงเรียนสตรีทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

               4.ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่