เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จังหวัดตรัง)

ปฏิบัติการทวงคืนพืนป่าชายเลน AO3

ปฏิบัติการทวงคืนพืนป่าชายเลน AO3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปฏิบัติการทวงคืนพืนป่าชายเลน AO3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปฏิบัติการทวงคืนพืนป่าชายเลน AO3 ปีงบประมาณ 2561

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(คลองท่อม กระบี่)

ท้องที่ บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เนื้อที่ 35-2-54 ไร่