ข่าวประชาสัมพันธ์

"ธารโบกขรณี....ที่พ่อเคยมา"

"ธารโบกขรณี....ที่พ่อเคยมา"

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕ (อ่าวลึก) ร่วมจัดนิทรรศการ "ธารโบกขรณีที่พ่อเคยมา" ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่  โดยมี นายนอบ  คงพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก  นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี หน่วยงานต่างๆ รวมถึงสถานีฯ ๒๕ และประชาชนในอำเภออ่าวลึก ร่วมกันเปิดงาน เพื่อร่วมรำลึกถึงวันเวลา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สเด็จประพาส ยังอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ปีพ.ศ. 2502  หรือกว่า 57 ปีที่แล้ว ภายในงานจัดแบ่ง เป็น โซนต่าง ๆ ที่สะท้อนถึง พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงการจำลองแพพระที่นั่ง และจัดวางในตำแหน่งเดิม ที่ทั้งสองพระองค์ทรงเคยประทับ ซึ่งได้รับความสนใน จากประชาชนในการถ่ายรูป เก็บไว้เป็นที่ระลึก ร่วมถึง บริเวณปากถ้ำน้ำลอด   ที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร และ ส.ก. ขณะที่อีกจุดสำคัญ นั่นคือ จุดที่ทรงปลูกต้นศรีตรัง ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยแนะนำและ เล่าประวัติความเป็นมาให้แก่ผู้สนใจ .. ในส่วนของสถานีฯ๒๕  ได้จัดซุ้มให้ความรู้ด้านป่าชายเลน  มีป้ายพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับป่าชายเลน การจำลองระบบนิเวศในป่าชายเลนให้มาอยู่ในอ่างเล็กๆ มีสัตว์หน้าดิน และพันธุ์ไม้ต่างๆ  รวมทั้ง การทำชาใบขลู่  การนำใบขลู่ และ ใบโกงกางใบใหญ่  มาทอด  แจกให้คนที่มาเที่ยวงาน ได้ชิมกันอีกด้วย งานนี้ขอบอกว่าติดใจทุกคนที่ได้ชิม นิทรรศการจัดในวันที่ ๒๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ใครสนใจยังคงมีเวลาให้ไปเยี่ยมชมกันนะคะ