ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจับกุมผู้กระทำผิดมีกัลปังหาไว้ในครอบครอง

ร่วมจับกุมผู้กระทำผิดมีกัลปังหาไว้ในครอบครอง

เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕ (อ่าวลึก) ในสังกัด สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ จ.ตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  ชุดจับกุมตำรวจน้ำ  เข้าตรวจพื้นที่บ้านบากัน  ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่ หลังรับแจ้งพบการกระทำความผิดในการค้ากัลปังหาในพื้นที่และทางเวปไซต์  เข้าตรวจค้นพบซากกัลปังหา จำนวน ๒๔ กก. จึงได้ทำการตรวจยึดของกลาง พร้อมจับกุม ผู้ต้องหา จำนวน ๓ ราย โดยกล่าวหาว่ามีความผิดตามมาตรา ๑๙, ๒๐ บทลงโทษตามมาตรา ๔๗ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นำส่งสถานีตำรวจอ่าวลึกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป