ข่าวประชาสัมพันธ์

การ์ตูนเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การ์ตูนเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การ์ตูนเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตอน "เครือข่ายเข้มแข็ง" จัดทำขึ้นโดย กองส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ภายในเล่มกล้วถึงครอบครัวหนึ่ง มี พ่อ แม่ ลูกสาว และลูกชาย กำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมในชุมชนที่พวกตนอาศัยอยู่  จนกระทั่งได้พบกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ และจุดประกายความคิด ด้านเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งตัวละคนในเรื่องจะช่วยนำพาผู้อ่านให้ได้รับทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินด้วยภาพประกอบ และข้อความสื่อสารที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ ในเล่มยังได้สอดแทรกข้อมูลความรู้ ทางวิชาการด้านกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว้ด้วย (คัดลอกจากคำนำของหนังสือ)

 หากผู้ที่สนใจท่านใด ต้องการหนังสือการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่มนี้  ติดต่อ ขอรับฟรีได้ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕ (อ่าวลึก กระบี่) หรือ ติดต่อสถานีฯ ป่าชายเลนใกล้บ้านท่าน