ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีฯ25ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าทวงคืนผืนป่าชายเลนในอำเภออ่าวลึก

สถานีฯ25ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าทวงคืนผืนป่าชายเลนในอำเภออ่าวลึก

อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25(แหลมสัก กระบี่) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ปลัดอำภอฝ่ายป้องกันอำเภออ่าวลึก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.5(ปลายพรยา) กำนันตำบลอ่าวลึก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านบากัน เข้าตรวจสอบบ่อเลี้ยงกุ้งต้องสงสัย ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 4 ราย 2 ตำบล คือ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก และ ตำบลแหลมสัก  อำเภออา่วลึก  พบบ่อเลี้ยงกุ้งที่กระทำความผิดและยึดพื้นที่มาได้ 3 ราย รวมเนื้อที่บุกรุก 213.68 ไร่ มูลค่าความเสียหายของรัฐมากกว่า 24 ล้านบาท  ส่วนบ่อกุ้งอีก 1 ราย พบว่ามีเอกสารสิทธิ์พื้นที่ครบตามพื้นที่ที่ตรวจสอบ