ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕ (อ่าวลึก กระบี่) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕ (อ่าวลึก กระบี่) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕ (อ่าวลึก กระบี่) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เทศบาลตำบลแหลมสัก ครู นักเรียนโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕ (อ่าวลึก กระบี่) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐ คน เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ท้องที่

บ้านไสโต๊ะดำ และบ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่