ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล

      วันนี้ (15 กันยายน 2561) เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (อ่าวลึก กระบี่) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และส่วนราชการในท้องที่จังหวัดกระบี่ เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณชายหาดบ้านหาดยาว ท้องที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ซึ่งสบทช.9 โดย สอท. มอบหมายให้ สถานีฯ 27(เหนือคลอง กระบี่),ร่วมกับ จนท.หน่วยงานกรม ทช.ในท้องที่จังหวัดกระบี่,จนท.สนง.ทสจ.กระบี่,จนท.โรงไฟฟ้าภาคใต้กระบี่,จนท.ฝ่ายปกครอง ผู้นำองค์กรท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรกลุ่มอาสาสมัครจิตอาสา,คณะครู นักเรียน เยาวชน ในท้องที่ตำบลตลิ่งชัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณชายหาดบ้านหาดยาว ท้องที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีและนายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.กระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
      การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน  สามารถเก็บขยะบริเวณชายหาด ซึ่งประกอบด้วยขยะประเภทพลาสติก,เศษอวน,ขวดแก้ว,ภาชนะเครื่องดื่ม,เศษโลหะ อลูมิเนียม กระป๋อง/ขวดยาฆ่าแมลง สารเคมี หลอดไฟฟ้า,แบตเตอรี่และขยะอื่นๆ รวมจำนวน 945 กก.