ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

"กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว" ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ณ บริเวณบ้านไสโต๊ะดำ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (อ่าวลึก กระบี่) เข้าร่วมกิจกรรม...