ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนี้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕ (อ่าวลึก กระบี่) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิติบดีประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน