ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอเดียเก่ๆ งดใช้ถุงพลาสติก 2020

ไอเดียเก่ๆ งดใช้ถุงพลาสติก 2020

รวมไอเดียเก่ๆ งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติก ไม่ให้เกลื่อนกลาด เป็นอันตรายถ้าหลุดไปในแหล่งน้ำ ก็จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ 
สัตว์ทะเล ที่กลืนกินเข้าไป