ข่าวเด่น

 • รร.อำมาตย์ฯ จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อสาธารณประโยชน์

  รร.อำมาตย์ฯ จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อสาธารณประโยชน์

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ต้อนรับคณะครู นักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 40 คน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการปลูกป่าชายเลน โดยใช้กล้าไม้โกงกางใบเล็กจำนวน 250 กล้า ท้องที่ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สำหรับกิจกรรมสารณประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ

 • ศพด.บ้านห้วยโต้ นำน้องๆ เรียนรู้ป่าชายเลน

  ศพด.บ้านห้วยโต้ นำน้องๆ เรียนรู้ป่าชายเลน

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นำน้องๆ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ศูนย์บริหารจัดารทรัพยากรป่่าชายเลนจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑๐ คน พร้อมด้วยอาจารย์จำนวน ๓ ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ศบปล.กระบี่ ให้การต้อนรับ

 • ข่าวสาร ทช.

  กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ป่าชายเลน

  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน