ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ฯ ป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กศน. ตำบลเขาคราม จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

ศูนย์ฯ ป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ กศน. ตำบลเขาคราม จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

วันที่ 12 มีนาคม 2554 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วม 15 คน ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ให้ความรู้ และนำผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากร ในพื้นที่ท่าปอม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่