ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อำมาตย์ฯ จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อสาธารณประโยชน์

รร.อำมาตย์ฯ จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อสาธารณประโยชน์

วันที่ 13 มีนาคม 2554 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมกวาดสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ความยาว 526 เมตร และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 300 กล้า ท้องที่ป่าชายเลนบริเวณชุมชนคู่เมือง เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และจิตสาธารณะ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 45 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ