ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีฯ ๒๖ เข้าแถวรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ต้อนรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สถานีฯ ๒๖ เข้าแถวรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ต้อนรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (เมือง กระบี่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการทำงานในสัปดาห์อย่างพร้อมเพียงกัน