ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงานป่าในเมือง กระบี่

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงานป่าในเมือง กระบี่

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเดินทางมาเปิดโครงการป่าในเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนในท้องที่จังหวัดกระบี่และภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ