ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีฯ ๒๖ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

สถานีฯ ๒๖ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันลอยกระทง มีประชาชนทั่วไปจำนวนมากเข้ามาลอยกระทงในพื้นที่ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (เมือง กระบี่) โดยสถานีฯ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตกระทง ทั้งนี้สถานีฯ ได้มีการเพิ่มไฟส่องสว่าง และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้วัสดุผลิตกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม