ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่าวลึกประชาสรรค์เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน

อ่าวลึกประชาสรรค์เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑, ๔/๒ และ ๔/๖ จำนวน ๑๐๘ คน พร้อมคณะครู จำนวน ๖ คน เข้าเยี่ยมป่าชายเลน ในพื้นทีีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (เมือง กระบี่)  โดยมีนายรุ่งเรือง สูน่าหู นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวธัญญรัตน์ เจียวก๊ก นักจัดการงานทั่วไป ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในครั้งนี้