ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายยุวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

ค่ายยุวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) นำนักเรียนจากชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน เข้าค่าย"ยุวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมรับฟังบรรยายเนื้อความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะใน่าชายเลนในป่าชายเลน รวมไปถึงกิจกรรมปลูกป่าชายเลนด้วยฝักที่นักเรียนเก็บได้จากป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเขาขนาบน้ำ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีฯ ที่ 26 ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลในครั้งนี้