ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.อำมาตย์ฯ ปลูกป่าชายเลนเพื่อสาธารณะประโยชน์

รร.อำมาตย์ฯ ปลูกป่าชายเลนเพื่อสาธารณะประโยชน์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ โดยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔๐ คน  ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (เมือง กระบี่) ท้องที่ซอยเจริญทรัพย์ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ มีเจ้าหน้าที่สถานีฯ ที่ 26 (เมือง กระบี่) ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ