ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุบาลมาเรียม เยี่ยมชมสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

อนุบาลมาเรียม เยี่ยมชมสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

โรงเรียนอนุบาลมาเรียม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นำนักเรียนระดับ ป.2 จำนวน 80 คน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับป่าชายเลน และเยี่ยมชมสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โดยมีนายรุ่งเรือง สูน่าหู นักจัดการงานทั่วไป ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562