ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านห้วยรื่น เข้ามชมแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน

โรงเรียนบ้านห้วยรื่น เข้ามชมแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน

โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นำนักเรียนและบุคลากร จำนวนทั้งหมด 53 คน เข้าทัศนศึกษาด้วยการรับฟังการบรรยายเรื่องป่าชายเลน และการเดินชมสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ภายในสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีฯ ที่ 26 ให้การต้อนรับ