ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาล 4 มหาราช ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

เทศบาล 4 มหาราช ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่  นำนักเรียน ระดับชั้น ป.4 และบุคลากร จำนวนทั้งหมด 115 คน เข้าทัศนศึกษาด้วยการรับฟังการบรรยายเรื่องป่าชายเลน และการเดินชมสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ภายในสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีฯ ที่ 26 ให้การต้อนรับ